THÀNH PHỐ QUY NHƠN

THÀNH PHỐ QUY NHƠN

NPP: Hà Thanh Xuân
Địa Chỉ: Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định
SĐT: 0369915256
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063044641942