THÀNH PHỐ QUY NHƠN

THÀNH PHỐ QUY NHƠN

NPP: Nguyễn Thị Oanh Đào
Địa Chỉ: 180 Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
SĐT: 0983.556.146
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003773148825