THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

NPP: Trần Thị Hồng Diễm
Địa Chỉ: Khu vực Bình Thuận
SĐT: 0866454179
Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012689239326