NINH KIỀU

NINH KIỀU

NPP: Huỳnh Thị Kim Hía
Địa chỉ: 149B/6 Kv1, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Sđt: 0378244247
Facebook: https://www.facebook.com/hia.huynh.5