BÌNH CHÁNH

BÌNH CHÁNH

NPP: Nguyễn Thị Thanh Phượng
Địa Chỉ: Ấp 4 xã Vĩnh Lộc b. Huyện bình Chánh, TPHCM
SĐT: 0979323810 
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003297443747