CỦ CHI

CỦ CHI

NPP: Nguyễn Thị Ngọc Toại
Địa Chỉ: Ấp 6A, xã Bình Mỹ huyện Củ Chi,TP HCM.
SĐT: 0814579518
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021775989006