QUẬN 2

QUẬN 2

NPP: Nguyễn Thị Kim Cảnh
Địa Chỉ: 51 Đường B4, An lợi Đông, Khu Sala (quận 2 cũ)
SĐT: 0937493131
Link Facebook: https://www.facebook.com/julie.canh