QUẬN 6

QUẬN 6

NPP: Nguyễn Vũ Thanh Xuân
Địa Chỉ: 101/38D, đường Tân Hoá, P14 Quận 6, TP HCM.
SĐT: 0908.62.41.69
Link facebook: https://www.facebook.com/nguyenvuthanh.xuan.3