THÀNH PHỐ PLEIKU

THÀNH PHỐ PLEIKU

NPP: Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Địa Chỉ: Phường Yên Thế Thành Phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
SĐT: 0899322456
Link Facebook: https://www.facebook.com/thuyhotgirl