BỐ TRẠCH

BỐ TRẠCH

NPP: Hoàng Ngọc Hải
Địa Chỉ: Thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
SĐT: 0372710289
Link Facebook: https://www.facebook.com/ngochai.hoang.549