HUYỆN DUY XUYÊN

HUYỆN DUY XUYÊN

NPP: Lê thị Thêu
Địa chỉ: Đội 4, thôn Làng Châu Nam, xã Duy Phước,huyện Duy Xuyên,tỉnh Quảng Nam.
Sđt: 0962107559
Facebook: https://www.facebook.com/theu.le.161214/