THÁI THUỴ

THÁI THUỴ

NPP: Nương phạm
Địa Chỉ: Ngã Tư Sơn Hà Thái Thụy Thái Bình
SĐT: 0389696128
Link facebook: https://www.facebook.com/nuong.pham.773981/