THỦ ĐỨC

THỦ ĐỨC

NPP: Ngọc Hương Trần
Địa Chỉ: 1100 Tỉnh lộ 43, p Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM
SĐT: 0916723359
Link Facebook: https://www.facebook.com/ngochuong.tran.370