THỦ ĐỨC

THỦ ĐỨC

NPP: LÝ ĐỖ
Địa chỉ: 95 Lê Thị Hoa - Khu Phố 3 - Bình Chiểu - Tp Thủ Đức - Tphcm
Sđt: 0902.783.951
Facebook: https://www.facebook.com/hongly.do.731